By E-mail

You can send inquiry to us at onlinestore@mychinaunicom.com; we will respond within 48 hours.

Mailing Address:

No. 27 Ren Min Nan Lu Si Duan, Shang Ding Guo Ji, Unit 2-1-1011,

Chengdu, SiChuan Province,

P.R. China

Registration Address:

No. Jia 38 Zhong Guan Cun Da Jie, Building 1, Unit B-1-005

Hai Dian District,

Beijing,

P.R. China